Pływalnia - fot. Monika Mraczek

URSS AWF KATOWICE - www.urss.awf.katowice.pl