dzień 3 - fot. Karol Bartnik
URSS AWF KATOWICE - www.urss.awf.katowice.pl